Ke hoach chien luoc Thu hoc phi Tra cuu diem chuan trung tuyen Tra cuu ket qua xet tuyen 2019 Dang ky xet tuyen truc tuyen Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 1/2019 (19-07-2019)
Thời gian nhận bắt đầu nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 1/2019: 22/7/2019 Chi tiết...

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 3/2018 (16-05-2019)

Thông báo về lịch nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 2 năm 2018 (12-02-2019)

Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 2, năm 2018 (02-11-2018)

Thông báo về lịch nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 1 năm 2018 (19-07-2018)

tinkhac Danh sách sinh viên xét cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 1, năm 2018 (07-03-2018)
tinkhac Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 3/2016 (20-07-2017)
tinkhac Bảng điểm tổng hợp 5 học phần của sinh viên khóa tuyển sinh 2014 - 2018 (17-05-2017)
tinkhac Thông báo kiểm tra thông tin để cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất (17-05-2017)
tinkhac Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất (đối với sinh viên được điều chỉnh thông tin) (17-05-2017)
tinkhac Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất (10-05-2017)
tinkhac Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 2/2016 (24-02-2017)
tinkhac Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 1/2016 (01-06-2016)
tinkhac Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ đợt 1/2016 (16-05-2016)
tinkhac Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 3/2015 (12-05-2016)
Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058