Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo tổ chức đăng ký tín chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên năm thứ 1, 2 Trường Đại học Nông Lâm, học kỳ II, năm học 2019 - 2020 (30-12-2019)


Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Khoa Giáo dục thể chất  thông báo việc tổ chức cho sinh viên năm 1, 2 Trường Đại học Nông Lâm đăng ký học các môn học Giáo dục Thể chất trong học kỳ II, năm học 2019-2020 như sau:


1. Hình thức đăng ký trực tiếp trên máy vi tính: Đăng ký tại Tổ ĐT-KH-HTQT Khoa GDTC (52 Hồ Đắc Di – TP Huế).

* Trình tự đăng ký:

- Bước 1: Đăng nhập bằng mã số sinh viên.

- Bước 2: Chọn buổi học và đăng ký.

- Bước 3: Theo dõi danh sách, thời khóa biểu tại website Khoa GDTC fpe.hueuni.edu.vn

- Bước 4: Đóng học phí (có thông báo riêng)


2. Thời hạn đăng ký:

Từ ngày có thông báo đến hết ngày 17/01/2020 (không đăng ký vào ngày thứ 7 và Chủ nhật).


3. Thời gian bắt đầu học: ngày 03 tháng 02 năm 2020

* Những điều sinh viên cần lưu ý:

- Một học kỳ sinh viên chỉ được phép đăng ký 1 học phần không trùng các học phần đã đạt và theo đúng khóa  học của mình, nếu không đăng ký được thì phải hoàn thiện vào học kỳ hè.

- Tiết học: 1-2 (bắt đầu 07h00); 3-4 (bắt đầu 09h00); 5-6 (bắt đầu 13h30);

7-8 (bắt đầu 15h15).


Khoa Giáo dục thể chất kính đề nghị quý trường thông báo cho sinh viên trường mình biết để đăng ký.

 


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058