Lịch công tác từ Thứ Hai, ngày 15-10-2018 đến Chủ Nhật, ngày 28-10-2018
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ Hai, 15-10-2018 09:00

Ban Giám đốc Đại học Huế làm việc với thủ trưởng các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc.

 

 

- Khoa trưởng

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
Thứ Ba, 16-10-2018 10:00

Khoa trưởng làm việc với Tổ TC-HC

- Khoa trưởng

- Toàn thể CBVC-LĐHĐ.

Phòng họp Khoa
14:00

Kiểm tra tiến độ đề tài cấp cơ sở Khoa Giáo dục thể chất

- Đoàn kiểm tra theo quyết định của giám đốc Đại học Huế tại quyết định số 1292/QĐ-ĐHH ngày 8/10/2018

- Chủ nhiệm đề tài và các cộng sự

- Đại diện Lãnh đạo ban KHCN và MT

Phòng họp Khoa
Thứ Tư, 17-10-2018 10:00

Họp Đảng Ủy Bộ phận Khoa GDTC

- Thầy Nguyễn Gắng

- Thầy Trần Phúc

- Thầy Đôn Vinh

- Thầy Đức Thạnh

Phòng họp Khoa
14:00

Kiểm tra tiến độ đề tài cấp cơ sở Khoa Giáo dục thể chất 0/2018

 

- Chủ nhiệm đề tài và các cộng sự

- Đại diện Lãnh đạo ban KHCN và MT

- Đoàn kiểm tra theo quyết định của giám đốc Đại học Huế tại quyết định số 1292/QĐ-ĐHH ngày 8/10/2018

- Chủ nhiệm đề tài và các cộng sự

- Đại diện Lãnh đạo ban KHCN và MT

Phòng họp Khoa
16:30

Hiệp thương Câu lạc Bộ liên kết Khoa Giáo dục thể chất và Võ Kinh Vạn An

Khoa GDTC Gồm :

- Thầy Nguyễn Gắng

- Thầy Lê Trần Quang

- Thầy Trần Phúc

- Thầy Nguyễn Cường

Võ Kinh Vạn An gồm:

VS: TRương Quang Kim-

VS: Trương Thiên Hưng

VS:Nguyễn Hữu Nhật Ban

Phòng họp Khoa
Thứ Năm, 18-10-2018 09:00

Họp bàn về xét Thi đua khen thưởng năm học 2017-2018

- Lãnh đạo Khoa

- Trưởng các BM, Phụ trách BM, Tổ trưởng tổ công tác

- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM.

Phòng họp Khoa
13:30

Hội nghị Sơ kết phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" giai đoạn 2016 - 2018

- Cô Nguyễn Thị Diễm Thương

- Cô Nguyễn Ngọc Hà

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
14:00

Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi
Thứ Sáu, 19-10-2018 08:00

Hội nghị Giao ban công tác Đại học Huế quý IV/2018

- Khoa trưởng.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058