Ke hoach chien luoc Thu hoc phi Tra cuu diem chuan trung tuyen Tra cuu ket qua xet tuyen 2019 Dang ky xet tuyen truc tuyen Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Mẫu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa (17-11-2019)
Click vào link sau để download: https://drive.google.com/open?id=1K9v_9IBdEZNLEOcslh4edWUhlBw00vtT Chi tiết...

Mẫu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế (17-11-2019)
Click vào link sau để download: https://drive.google.com/open?id=1-MbuJW4l7efieAOaFPoFkZ_RuqcQFiI7 Chi tiết...

Mẫu sơ yếu lý lịch CBCC - Mau 2C-BNV-2008 (27-04-2018)
Mẫu sơ yếu lý lịch CBCC - Mau 2C-BNV-2008 Chi tiết...

Kê khai tài sản, thu nhập (03-05-2017)
Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Chi tiết...

Bảng chấm công (14-09-2016)

tinkhac Thể thức trình bày văn bản (04-10-2013)
tinkhac Mẫu báo cáo tiến độ đề tài năm 2013 (30-07-2013)
tinkhac Biểu mẫu báo cáo thành tích khen thưởng, danh hiệu thi đua năm học 2012 - 2013 (08-07-2013)
tinkhac Xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2014 (20-06-2013)
tinkhac Biểu mẫu bình xét các danh hiệu thi đua, khen thuong năm học 2012 - 2013 (13-06-2013)
tinkhac Biểu mẫu Nghiên cứu khoa học (17-05-2013)
tinkhac Mẫu cơ sở vật chất (26-03-2013)
tinkhac Phiếu kê khai để hưởng phụ cấp ưu đãi giảng dạy (26-02-2013)
tinkhac Quy hoach chuyen mon 2015, 2020 (25-09-2012)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058