Ke hoach chien luoc Tra cuu diem chuan trung tuyen Tra cuu ket qua xet tuyen 2019 Dang ky xet tuyen truc tuyen Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị (18-12-2017)


Ngày 05 tháng 10 năm 2017, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 1094/QĐ-ĐHH về việc ông Trần Làm, thạc sĩ, giảng viên chính, Tổ trưởng Tổ Đào tạo – Khoa học – Hợp tác quốc tế chính thức nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01/01/2018.        


Để đảm bảo thống nhất quản lý, điều hành Tổ Đào tạo – Khoa học – Hợp tác quốc tế trong thời gian tới, Khoa trưởng giao nhiệm vụ phụ trách Tổ Đào tạo – Khoa học – Hợp tác quốc tế cho ông Phan Phước Mẫn, Phó Tổ trưởng Tổ Đào tạo – Khoa học – Hợp tác quốc tế, kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi có Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng.


Ông Trần Làm có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của Tổ trưởng Tổ Đào tạo – Khoa học – Hợp tác quốc tế cho ông Phan Phước Mẫn, hoàn tất trước ngày 29 tháng 12 năm 2017.


Vậy Khoa trưởng thông báo để ông Trần Làm và ông Phan Phước Mẫn thực hiện; các đơn vị trực thuộc biết để liên hệ công tác./.


Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058