Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Phát động phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” năm học 2015-2016 cấp Công đoàn cơ sở (14-05-2015)


Căn cứ theo kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ sỏ Khoa Giáo dục Thể chất năm 2015 -2016, Ban nữ công thông báo phát động phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm học 2015-2016 cấp Công đoàn cơ sở cụ thể như sau:

          I. Nội dung “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”

          1. Nội dung “Giỏi việc trường”:

          * Làm tốt chuyên môn được giao:

          - Nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện đổi  mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học có hiệu quả.

          - Làm công tác quản lý giỏi, công tác đoàn thể giỏi, góp phần tích cực trong việc đổi mới quản lý tại đơn vị.

          * Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

          * Tích cực tham gia công tác giáo dục trong nhà trường và công tác xã hội hóa giáo dục; chăm lo xây dựng cơ sở vật chất trường học; cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao đời sống vật chất; xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó.

          2. Nội dung “Đảm việc nhà”:

       * Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

       * Nuôi con khỏe, dạy con ngoan, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

       * Tổ chức giúp nhau làm kinh tế gia đình; đoàn kết xóm giềng, đồng nghiệp.

          II. Tiêu chuẩn “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”

       * Hằng năm phải đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; đoàn viên công đoàn xuất sắc;

        * Gia đình được địa phương nơi sinh sống công nhận là “Gia đình văn hóa” ở địa phương nào không bình bầu “Gia đình văn hóa” thì xét cụ thể: gia đình hạnh phúc nuôi dạy con ngoan học giỏi, không mắc phải các tệ nạn xã hội.

      

        III. Số lượng đề nghị khen thưởng cấp Công đoàn cơ sở

      Số lượng CB, VC, LĐ “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” đề nghị khen thưởng là 30% trên tổng số nữ CB, VC, LĐ của toàn đơn vị


        IV. Tổ chức thực hiện

Công đoàn cơ sở Khoa GDTC (Ban nữ công) sẽ tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” trong nữ CB, VC, LĐ năm học 2015-2016 vào ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2015 và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” trong nữ CB, VC, LĐ năm học 2015-2016 vào ngày quốc tế phụ nữ 08/3/2016; hội nghị bao gồm:

       - Đánh giá phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” trong nữ CB, VC, LĐ năm học 2015-2016

       - Khen thưởng tập thể và các cá nhân nữ CB, VC, LĐ “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” cấp Công đoàn cơ sở./.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058