Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo về việc bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng hoạt động Công đoàn năm học 2018 – 2019 (13-05-2019)


Thực hiện nội dung công văn số 03/HD-CĐ ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Công đoàn Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và khen thưởng hoạt động công đoàn năm học 2018 – 2019, Ban Thường vụ Công đoàn Khoa yêu cầu các Tổ Công đoàn thực hiện một số công việc liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng công đoàn năm học 2018 – 2019 ở cấp Tổ công đoàn, cụ thể như sau:


1. Tổ chức bình xét và xếp loại các danh hiệu thi đua công đoàn năm học 2018 – 2019 ở cấp tổ, cá nhân theo bảng điểm và khung điểm đánh giá đính kèm.


2. Tổ chức bình xét đề nghị khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2018 – 2019 theo mẫu đính kèm.


Thời gian thực hiện:


Các tổ công đoàn trực thuộc tổ chức họp, xét duyệt và tổng hợp danh sách gửi về Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (qua ông Dương Anh Tuấn) trước 11 giờ 00 ngày 24/5/2019, hồ sơ gồm:


- Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 của Tổ Công đoàn;


- Bảng thành tích đề nghị khen thưởng (đánh máy), không tẩy xóa và làm đúng theo mẫu;


- Biên bản họp, tờ trình đề nghị khen thưởng của Tổ Công đoàn;


- Bản chấm điểm đánh giá của cá nhân, Tổ Công đoàn.


Quá trình thực hiện Ban chấp hành công đoàn yêu cầu các Tổ công đoàn bám sát nội dung hướng dẫn, tỷ lệ và tiêu chí khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm học 2018 – 2019 để công tác bình xét thi đua thiết thực, hiệu quả.


Nhận được thông báo này, Ban chấp hành công đoàn Khoa đề nghị các Tổ Công đoàn trực thuộc quan tâm, triển khai thực hiện tránh ảnh hưởng đến công việc chung./.


Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058