Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo cập nhật cơ sở dữ liệu khoa học của Đại học Huế (11-12-2018)


Ngày 23/8/2018, Giám đốc Đại học Huế đã có công văn số 1215/ĐHH-KHCNMT về việc cập nhật Cơ sở dữ liệu khoa học (CSDLKH) Đại học Huế.


Đây là phần mềm dùng chung ứng dụng công nghệ web vào công tác quản lý điều hành của Đại học Huế và các đơn vị trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN).


Mục đích của phần mềm này nhằm quảng bá nguồn lực KH&CN của Đại học Huế, đồng thời làm cơ sở đánh giá năng lực KH&CN của tổ chức, cá nhân trong việc giao các nhiệm vụ, đề tài, dự án và xét thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực KH&CN.


Để nâng cao chất lượng CSDLKH theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Đại học Huế, Lãnh đạo Khoa đề nghị:  


1. Các đơn vị đốc thúc cán bộ giảng viên thuộc đơn vị mình vào cập nhật thông tin cá nhân, thông tin về đề tài khoa học, sách, giáo trình, bài báo khoa học trên CSDLKH tại địa chỉ: csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn.


2. Các đơn vị đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong việc cập nhật liên hệ đồng chí Phan Thanh Hùng, Tổ Đào tạo Khoa học Hợp tác quốc tế, Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế.


Thời gian triển khai cập nhật CSDLKH đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2018.

Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058