Ke hoach chien luoc Thu hoc phi Tra cuu diem chuan trung tuyen Tra cuu ket qua xet tuyen 2019 Dang ky xet tuyen truc tuyen Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Kê khai để hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm học 2018 – 2019 (14-03-2019)


Thực hiện công văn số 262/ĐHH-TCCB ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Đại học Huế về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm học 2018 – 2019, Khoa trưởng đề nghị các giảng viên thực hiện kê khai các thông tin (theo mẫu đính kèm hoặc download tại website của Khoa) để Khoa có cơ sở thực hiện, báo cáo cho Đại học Huế.


Nhận được thông báo này đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai kê khai đến các giảng viên và nộp cho Tổ TC – HC đúng thời hạn.


Thời gian nộp: Trước 17h00 ngày 22/3/2019


Đối tượng: các giảng viên là biên chế, lao động hợp đồng dài hạn.


Lưu ý: nộp bản kê khai theo từng đơn vị (khi đã có xác nhận của Tổ trưởng Tổ ĐT – KH – HTQT và Khoa trưởng). Sau thời gian trên nếu đơn vị nào không nộp, Tổ TC – HC sẽ không báo cáo chế độ ưu đãi năm học 2018 – 2019.


Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng yêu cầu và thời gian quy định.


Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058