Ke hoach chien luoc Tra cuu diem chuan trung tuyen Tra cuu ket qua xet tuyen 2019 Dang ky xet tuyen truc tuyen Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2021 - 2026 (13-03-2019)


Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-ĐHH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Đại học Huế về việc xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021 – 2026 và rà soát, bổ sung quy hoạch, lãnh đạo Khoa đề nghị các đơn vị thực hiện các yêu cầu sau:


1. Nghiên cứu kỹ Kế hoạch số 70/KH-ĐHH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Đại học Huế (được gửi kèm theo).


2. Tổ chức quy hoạch cán bộ quản lý theo quy định tại Kế hoạch số 70/KH-ĐHH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Đại học Huế.


3. Công văn báo cáo kết quả quy hoạch gửi về Khoa (qua Tổ Tổ chức – Hành chính) trước 8 giờ 00 ngày 18 tháng 3 năm 2019 (thứ hai), trong đó ghi rõ tỷ lệ phiếu của viên chức được giới thiệu vào quy hoạch.


Đây là công tác quan trọng trong việc giới thiệu các viên chức có năng lực để bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh trưởng, phó trưởng của Khoa, của các Bộ môn, Tổ chức năng, vì vậy lãnh đạo Khoa đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan.


Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058