Ke hoach chien luoc Thu hoc phi Tra cuu diem chuan trung tuyen Tra cuu ket qua xet tuyen 2019 Dang ky xet tuyen truc tuyen Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Lập danh sách CBVC - LĐ làm nhiệm vụ tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (20-05-2019)


Thực hiện công văn số 589/ĐHH-TCCB ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Đại học Huế về việc chọn cử nhân sự làm nhiệm vụ tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Khoa trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện các yêu cầu sau:


1. Phổ biến nội dung hướng dẫn của Đại học Huế về đăng ký làm nhiệm vụ kỳ thi (được gửi kèm theo).


2. Lập danh sách viên chức và lao động hợp đồng đăng ký làm nhiệm vụ: phó trưởng điểm thi, cán bộ thanh tra, cán bộ coi thi, cán bộ thư ký, cán bộ giám sát, cán bộ dự phòng (theo chỉ tiêu đã được phân bổ) theo mẫu đính kèm.


3. Tiêu chuẩn:

a. Phó trưởng điểm thi: là viên chức có chức vụ Trưởng Bộ môn hoặc tương đương trở lên, có thể tham gia trực vào buổi tối để bảo vệ đề thi và bài thi.


b. Cán bộ thư ký: là viên chức, giới tính nam, có thể tham gia trực vào buổi tối để bảo vệ đề thi và bài thi.


c. Cán bộ thanh tra: là viên chức có chức vụ Trưởng Bộ môn hoặc tương đương trở lên.


Phó trưởng điểm thi, cán bộ thanh tra, và cán bộ thư ký không có người thân (người thân bao gồm: cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng) dự thi THPT quốc gia năm 2019 tại cụm thi số 32 tỉnh Thừa Thiên Huế.


d. Cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, cán bộ dự phòng: là viên chức hoặc lao động hợp đồng (xác định thời hạn trở lên) có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên đồng thời không được làm nhiệm vụ tại điểm thi có người thân dự thi (người thân bao gồm: cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng).


4. Địa điểm:


a. Điểm thi THPT Đặng Trần Côn (địa chỉ: 01 Đặng Trần Côn, phường Thuận Hoà, Tp. Huế)


b. Điểm thi THCS Chu Văn An (địa chỉ: 36A Dương Văn An, phường Xuân Phú, Thành phố Huế)


c. Điểm thi THCS DTNT A Lưới (địa chỉ: Cụm 1 Thị Trấn Huyện A Lưới, Hương Phong, A Lưới, Thừa Thiên Huế.


Đề nghị các Trưởng đơn vị tiến hành cho đăng ký và nộp danh sách trên (có mẫu đính kèm) tại Tổ Tổ chức - Hành chính trước 15h00 ngày 21/5/2019. Trưởng đơn vị ký xác nhận tại 3 danh sách (kể cả danh sách không có người đăng ký).


Công văn số 589/ĐHH-TCCB ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Đại học Huế được gửi kèm theo.


Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058