Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo thu học phí chứng chỉ Giáo dục Thể chất học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 (09-02-2018)


Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc: ban hành quy định mức thu học phí, miễn, giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;


Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Khoa GDTC và các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế;


Nay, Khoa GDTC - đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí Chứng chỉ giáo dục thể chất HK2 năm học 2017-2018, cụ thể như sau:


1. Mức học phí HK2 năm học 2017-2018 là 200.000đ/1TC


Đối với sinh viên đào tạo theo niên chế hoặc học chế tín chỉ thuộc diện được giảm 50% học phí nộp 100.000đ/HP(TC); được giảm 70% học phí nộp 60.000đ/HP(TC) (phần còn lại do trường quản lý sinh viên chi trả cho Khoa GDTC vào cuối học kỳ).


Sinh viên đào tạo theo niên chế hoặc sinh viên thuộc diện được miễn 100% học phí do trường quản lý sinh viên chi trả vào cuối học kỳ, theo mức 200.000đ/1HP hay 200.000đ/TC.


2. Lịch thu học phí cụ thể như sau


- Sinh viên đang theo học chứng chỉ GDTC của các đơn vị: Trường Đại học Ngoại Ngữ, Trường Đại học Luật nộp trong khoảng thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/03/2018;


- Sinh viên đang theo học chứng chỉ GDTC của các đơn vị: Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Nông lâm, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Y Dược và Khoa Du lịch nộp trong khoảng thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày  31/03/2018;


3.  Địa điểm nộp:  Bộ phận Kế toán – Tài vụ  Khoa GDTC, số 52 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, thành phố Huế.


Tránh trường hợp phải chờ đợi ảnh hưởng đến thời gian của sinh viên Khoa bố trí thu trong giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật), sinh viên có thể nộp theo nhóm, lớp do vậy sinh viên cần theo dõi lịch và nộp học phí đúng hạn.


Sau thời gian trên sinh viên nào không nộp học phí Khoa sẽ không bố trí, sắp xếp lớp học, mọi sự chậm trễ sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.


Kính đề nghị các trường đại học thành viên, Khoa Du Lịch quan tâm, thông báo đến sinh viên được biết nội dung thông báo này.


Lãnh đạo Khoa GDTC yêu cầu Tổ ĐT-KH-HTQT (Bộ phận quản lý sinh viên không chuyên) thông báo đến CBGV và sinh viên các Lớp (nhóm), Bộ phận KT - TV bố trí cán bộ trực tiếp thu theo địa điểm, lịch nói trên để khỏi trở ngại đến quá trình thu học phí. 


Nhận được thông báo này đề nghị các cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng thời gian quy định để khỏi trở ngại công việc chung./.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058