Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Kế hoạch và danh sách sinh viên thi lại lần 2 của học kỳ II và kỳ hè năm học 2016 - 2017 học phần Giáo dục Thể chất (18-09-2017)


Khoa Giáo dục Thể chất - Đại Học Huế thông báo cho sinh viên của  Trường, Khoa về kế hoạch thi lần 2 các học phần Giáo dục Thể chất của học kỳ chính của học kỳ II và kỳ hè năm học 2016 - 2017 như sau (Có danh sách thi lần 2 của các lớp kèm theo và có điểm cụ thể ở trang web của Khoa GDTC: khoagdtc.hueuni.edu.vn):


1. Sáng 24/9/2017: xem niêm yết danh sách, nhóm thi, môn thi tại Tổ Đào tạo – Khoa học – Hợp tác quốc tế.    


2. Thời gian thi: Bắt đầu lúc 07h30 ngày 24/9/2017.


3.  Địa điểm: Khoa Giáo dục Thể chất - Đại Học Huế (52 Hồ Đắc Di - TP Huế).


Kính đề nghị Phòng Đào tạo các Trường, Khoa thông báo cho sinh viên các lớp của Trường, Khoa mình biết và thực hiện.


Trân trọng cảm ơn !


Ghi chú:  Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi đi thi.


Sự kiện nổi bật
Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058