Ke hoach chien luoc Thu hoc phi Tra cuu diem chuan trung tuyen Tra cuu ket qua xet tuyen 2019 Dang ky xet tuyen truc tuyen Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo thu học phí môn học Giáo dục Thể chất HK1, năm học 2019 - 2020 (lần 2) (01-11-2019)


Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành quy định mức thu học phí, miễn, giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;


Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Khoa Giáo dục Thể chất (GDTC) và các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế;


Ngày 16/9/2019, Đại học Huế đã có Thông báo số 1274/TB-ĐHH về việc thu học phí môn học GDTC học kỳ 1 năm học 2019-2020, tuy nhiên, đến nay còn rất nhiều sinh viên chưa nộp học phí vì nhiều lí do khác nhau.


Để đảm bảo kế hoạch chung, đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục Thể chất HKI năm học 2019-2020, lần 2 cụ thể như sau:


1. Mức học phí học kỳ I năm học 2019-2020 là 240.000đ/1 tín chỉ (TC).


- Sinh viên thuộc diện được giảm 50% học phí nộp 120.000đ/TC; Sinh viên thuộc diện được giảm 70% học phí nộp 72.000đ/TC. Phần còn lại do trường quản lý sinh viên chi trả cho Khoa GDTC vào cuối học kỳ.


- Sinh viên đào tạo theo niên chế hoặc sinh viên thuộc diện được miễn 100% học phí do trường quản lý sinh viên chi trả vào cuối học kỳ, theo mức 240.000đ/TC.


2. Lịch thu học phí cụ thể như sau:


- Sinh viên các Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Nông Lâm, Trường Khoa học và Trường Kinh tế, nộp trong khoảng thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2019;


- Sinh viên các Trường Đại học Y dược, Trường Đại học Luật và Khoa Du lịch nộp từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/11/2019.


3. Hình thức nộp:


- Sinh viên nộp trực tiếp tại Khoa GDTC, số 52 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, thành phố Huế;


- Sinh viên nộp trực tuyến (có hướng dẫn kèm theo).


4. Tổ chức thực hiện:


- Khoa GDTC bố trí cán bộ trực tiếp thu trong giờ hành chính các ngày trong tuần (kể cả ngày thứ bảy) theo địa điểm và lịch nói trên;


- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (Vietcombank - Chi nhánh Thừa Thiên Huế) phối hợp thu hộ theo hợp đồng đã ký giữa hai bên;


- Sinh viên cần theo dõi lịch và nộp học phí đúng hạn. Sau thời gian trên, sinh viên nào không nộp học phí Khoa GDTC sẽ không bố trí, sắp xếp lớp học. Mọi sự chậm trễ sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.


- Các trường đại học thành viên, Khoa Du Lịch quan tâm, thông báo đến sinh viên được biết nội dung thông báo này.


Đại học Huế thông báo và đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định./.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058