Ke hoach chien luoc Thu hoc phi Tra cuu diem chuan trung tuyen Tra cuu ket qua xet tuyen 2019 Dang ky xet tuyen truc tuyen Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo tổ chức cho sinh viên năm thứ 1 Trường Đại học Nông Lâm đăng ký các môn học Giáo dục Thể chất học kỳ I năm học 2019 - 2020 (04-09-2019)


Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Khoa Giáo dục Thể chất  thông báo việc tổ chức cho sinh viên năm 1 Trường Đại học Nông lâm đăng ký học các môn học Giáo dục Thể chất trong học kỳ I năm học 2019-2020 như sau:


1. Hình thức đăng ký:


- Lớp trưởng lập danh sách sinh viên lớp mình gồm mã số sinh viên, họ và tên, ngày tháng năm sinh, sau đó ghi ngày học, tiết học và số điện thoại liên lạc vào danh sách (sinh viên không được đăng ký trùng môn đã học).


- Mẫu đăng ký: (theo mẫu đính kèm)


- Lớp trưởng nạp danh sách đăng ký tại Tổ Đào tạo Khoa học và Hợp tác Quốc tế Khoa Giáo dục thể chất Đại học Huế (52 Hồ Đắc Di – TP Huế).


2. Thời hạn đăng ký:


Từ ngày có thông báo đến hết ngày 13/09/2019 (không đăng ký vào ngày thứ 7 và chủ nhật).


3. Thời gian bắt đầu học: ngày 16  tháng 09 năm 2019


Khoa Giáo dục Thể chất kính đề nghị quý trường thông báo cho sinh viên trường mình biết để đăng ký.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058