Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Thu hoc phi Công thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế Đường dây nóng Tiếp công dân Tra cuu ket qua xet tuyen Tra cuu diem chuan trung tuyen Dang ky xet tuyen truc tuyen Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Thông báo về việc tổ chức giảng dạy học kỳ hè năm học 2018 - 2019, cho sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế (10-06-2019)


Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018-2019, Khoa Giáo dục Thể chất sẽ tổ chức cho sinh viên chuyên ngành còn thiếu điểm các học phần đăng ký học kỳ hè, cụ thể như sau:


1. Đối tượng đăng ký:

- Sinh viên hệ tín chỉ có nhu cầu đăng ký học để trả nợ (điểm F), cải thiện điểm (các học phần có điểm C+ trở xuống).

- Các sinh viên hệ niên chế còn thời gian học tại Khoa (theo quy chế) có nhu cầu học trả nợ các học phần chưa đạt.


2. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày29/6/2019 (đăng ký từ thứ hai đến thứ sáu, Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đăng ký học sau ngày 29/6/2019).


3. Thời gian học (dự kiến): 15/7/2019 - 30/8/2019. Thời khóa biểu xem tại Website Khoa GDTC.


4. Địa điểm đăng ký: Tại Tổ ĐT – KH – HTQT (gặp Cô Ngô Thị Hương)


5. Học phí: 330.000đ/1ĐVTC (1 tín chỉ).

Trường hợp các học phần có số lượng sinh viên đăng ký ít thì sinh viên phải đóng học phí theo thực tế  chi phí phát sinh (dự toán chi tiết do Khoa giáo dục thể chất trình, Giám đốc duyệt).


6. Quy trình đăng ký: Sinh viên nhận phiếu đăng ký tại Tổ ĐT-KH-HTQT, sau khi đóng học phí tại Bộ phận Kế toán – Tài vụ sinh viên nộp lại phiếu đăng ký cho Tổ ĐT-KH-HTQT mới được bố trí lớp học.


Sinh viên có thể đăng ký học nhiều học phần không hạn chế nếu không trùng lịch học.


Các học phần được tổ chức học trong học kỳ hè năm học 2018-2019 sẽ không tổ chức học ghép vào học kỳ chính của năm sau, vậy đề nghị các sinh viên chưa đạt điểm các học phần chủ động đăng ký để được tham gia học tập trong kỳ hè để đủ điều kiện xét học tiếp cho năm sau và kịp tiến độ tốt nghiệp ra trường.


Đề nghị sinh viên có nhu cầu đăng ký học kỳ hè nghiêm túc thực hiện./.Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058