Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Lãnh đạo Khoa/Chức năng, nhiệm vụ


Quyền hạn, trách nhiệm của Khoa trưởng, Phó Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất


1. Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất

Khoa trưởng chịu trách nhiệm toàn diện các mặt công tác của Khoa Giáo dục Thể chất trước Đại học Huế và pháp luật Nhà nước.


2. Phó Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất

- Phó Khoa trưởng được thay mặt Khoa trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước Khoa trưởng, trước pháp luật về các lĩnh vực công tác và đơn vị được Khoa trưởng phân công phụ trách hoặc ủy quyền.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến nhiều lĩnh vực, các vấn đề quan trọng, các chủ trương công tác mới, Phó Khoa trưởng phải xin ý kiến Khoa trưởng trước khi quyết định.


Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Nguyễn Gắng
Giới tính Nam
Chức vụ Khoa trưởng
Học hàm
Học vị GVC, Tiến sĩ
Điện thoại CQ: 3818 079, DĐ: 0983 529 792
Email nguyengang62@gmail.com
Định danh công việc: 

 

Phụ trách chung các hoạt động của Khoa Giáo dục Thể chất.

Lĩnh vực công tác

- Mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển Khoa Giáo dục Thể chất; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; khoa học công nghệ và môi trường, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất.

- Công tác đào tạo đại học, sau đại học (nếu có);

- Hợp tác quốc tế, đối ngoại. Công tác hành chính

 

Trực tiếp phụ trách các đơn vị

- Tổ Tổ chức – Hành chính.

- Tổ Đào tạo – Khoa học – Hợp tác quốc tế.

- Bộ môn Lý luận chuyên ngành.

- Bộ môn Điền kinh – Thể dục.


   
Họ và tên Lê Trần Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Khoa trưởng
Học hàm
Học vị Giảng viên, Tiến sĩ
Điện thoại CQ: 393 8664, DĐ: 0914 173 110
Email letranquanggdtc@gmail.com
Định danh công việc: 


Lĩnh vực công tác

- Thanh tra và pháp chế; giải quyết các khiếu nại, tố cáo; thi đua khen thưởng và cơ sở vật chất của Khoa.

- An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, môi trường cảnh quan của Khoa.

- Công tác đối nội; chính trị - xã hội, phong trào văn hóa, văn nghệ, đoàn thể quần chúng. Công tác phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể trong Khoa.

- Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Phụ trách website của Khoa.


Trực tiếp phụ trách các đơn vị

- Tổ Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Bộ môn Bóng.

- Bộ môn Cầu lông – Bơi lội.


Sự kiện nổi bật
Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058