Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Phòng Đào tạo-Khoa học-HTQT/Chức năng, nhiệm vụ

TỔ ĐÀO TẠO - KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ


Tổ trưởng: TS. Nguyễn Thế Tình

Phó Tổ trưởng: GV. Phan Phước Mẫn 

Phó Tổ trưởng: GV. ThS. Nguyễn Đình Duy Nghĩa

Điện thoại: 0234.382 1212/393 8665/393 8057

                             


1. Chức năng:

- Tham mưu cho Khoa trưởng về kế hoạch đào tạo và quản lý đào tạo các hệ đại học, chính quy và chương trình không chuyên;

- Tổ chức Đào tạo, cử nhân, ngành:

                +  Sư phạm thể chất – Giáo dục quốc phòng hệ đào tạo chính quy tập trung;

                +  Sư phạm Giáo dục Thể Chất hệ đào tạo chính quy tập trung;

                +  Sư phạm Giáo dục Thể Chất  Quốc phòng hệ đào tạo chính quy;

                +  Sư phạm Giáo dục Thể Chất hệ đào tạo không chính quy (liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học);

- Tổ chức giảng dạy Giáo dục Thể Chất không chuyên cho sinh viên các trường thành viên Đại học Huế.


2. Nhiệm vụ:

* Về công tác đào tạo:

- Xác định mục tiêu, quy mô đào tạo; nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo;

- Giúp Khoa trưởng chủ trì xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của toàn Khoa cho từng khoá học, năm học, học kỳ; lập thời khoá biểu, bố trí và điều hành lịch giảng dạy - học tập;

- Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình và quy chế đào tạo ở các khoa, bộ môn; kịp thời đề xuất Khoa trưởng quyết định sửa đổi, bổ sung;

- Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ đối với sinh viên theo quy định; thực hiện hoạt động thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ, học vụ; quản lý các môn học chưa giao cho bộ môn;

- Nghiên cứu, đề xuất các ý kiến về nhu cầu cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy và học tập;

-  Tổ chức hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của sinh viên, học viên về quy chế học tập, kiểm tra, thi cử;

-  Lập kế hoạch và phối hợp với Tổ KT - ĐBCLGD chủ trì công tác tuyển sinh hàng năm; quản lý hồ sơ, kết quả và các văn bản liên quan đến tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT;

-  Thực hiện quy trình xét công nhận tốt nghiệp của sinh viên; quản lý văn bằng, chứng chỉ; in ấn, sao y văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập cho người học;

          + Quản lý chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo;

          + Quản lý thời khoá biểu;

          + Quản lý đội ngũ cán bộ giảng dạy theo thời khoá biểu;

          + Quản lý sinh viên;

          + Quản lý, thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên;

          + Tổ chức lưu trữ điểm;

          + Hoàn thành việc thi cuối khoá cho sinh viên;

          + Quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên.


* Về công tác giảng dạy Giáo dục thể chất không chuyên

- Quản lý chương trình, thời khoá biểu đào tạo;

- Tổ chức, quản lý lịch thi, kiểm tra;

- Quản lý và lưu trữ điểm;

- Cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất cho sinh viên.


* Về công tác chính trị sinh viên

a. Về hoạt động giáo dục chính trị.

- Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng CBVC, SV để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng;

- Đề xuất kế hoạch tổ chức học tập Nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV vào đầu khoá, đầu năm, cuối khoá học;

- Phối hợp với Đoàn TN, Hội SV Khoa tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa...;   

- Chủ trì công tác thông tin tuyên truyền cho CBVC, HSSV  nắm được thông tin và những chủ trương mới của Khoa, của Ngành, tình hình thời sự trong nước và quốc tế;

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế với nhiều hình thức phong phú, thiết thực có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng một cách sâu sắc;

- Phối hợp với các đoàn thể trong trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh với phương châm “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, làm đẹp quang cảnh môi trường sung quanh luôn xanh, sạch, đẹp;

- Tổ chức giáo dục ngoại khóa theo các chuyên đề: Đạo đức, pháp luật, mỹ học, văn học, nghệ thuật, môi trường, dân số và chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào Khoa, nhất là phòng chống ma túy.


b. Về công tác sinh viên.

- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Huế, sắp xếp bố trí vào các lớp; chỉ định ban cán sự lớp lâm thời (lớp trưởng, lớp phó, ủy viên) trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ SV;

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV;

- Tổ chức phát bằng cho HSSV tại lễ bế giảng khoá học;

- Giải quyết công việc hành chính có liên quan đến SV, Thẻ SV, xác nhận là sinh viên của Khoa, giới thiệu cho sinh viên liên hệ về quyền lợi, nghĩa vụ, sinh viên ở nội, ngoại trú;

- Cung cấp giấy xác nhận vay tiền hàng tháng cho học sinh - sinh viên, đồng thời ký nháy và kiểm tra quản lý việc sinh viên vay tiền;

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho SV; tổ chức cho SV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác;

- Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng phối hợp với các tổ chức Đoàn thể; Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên của Khoa tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, các hoạt động xã hội khác như từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.v.v...


 

 


Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Nguyễn Thế Tình
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng
Học hàm
Học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0935 686 696
Email thetinhdhh@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Phan Phước Mẫn
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Tổ trưởng
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0985 005 236
Email phongdaotaogdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Đình Duy Nghĩa
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Tổ trưởng
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0902 029 178
Email duynghia.bencan@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Thị Bích Đào
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0905 534 906
Email bichdaokhoagdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Lê Nghĩa
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0915 969 726
Email nghiangoaingu1980@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Viết Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0914 553 627
Email minhgdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Bùi Thanh Hoà
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0942 402 841
Email mrhoagdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Ngô Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0979 514 548
Email huongdaquy01@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Phan Thanh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0935 200 103
Email hungngonngu@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Bích Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0934 800 097
Email bichthao.nguyen2009@gmail.com
Định danh công việc: 

Sự kiện nổi bật
Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058