Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Công đoàn/Chức năng, nhiệm vụ

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ

KHÓA V, NHIỆM KỲ 2017 - 2022


Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Nguyễn Thị Diễm Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0984833058
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Đôn Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Chủ tịch
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0914313057
Email nguyendonvinh.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Cường
Giới tính Nam
Chức vụ UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0905881555
Email nguyencuong.gdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Quang Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0914125636
Email lequangdunghue@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Công Hồng
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0905801515
Email leconghong.dhh@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Dương Anh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0905455345
Email duonganhtuan.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Mậu Hiển
Giới tính Nam
Chức vụ UV Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 01696193375
Email mauhien1965@yahoo.com.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Ngọc Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ UV Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0935342011
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Khắc Trung
Giới tính Nam
Chức vụ UV Ban chấp hành
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 01658999990
Email trungnguyen.gdtc@gmail.com
Định danh công việc: 


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058