Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Đảng bộ/Chức năng, nhiệm vụ


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ

NHIỆM KỲ 2015 - 2020


 

 

 

Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Nguyễn Gắng
Giới tính Nam
Chức vụ Bí thư, Trưởng Bộ môn
Học hàm
Học vị GVC, Tiến sĩ
Điện thoại 0983 529 792
Email nguyengang62@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Trần Phúc
Giới tính Nam
Chức vụ Đảng ủy viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0918570170
Email
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Nguyễn Đôn Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Đảng ủy viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0914313057
Email nguyendonvinh.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Phạm Đức Thạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Đảng ủy viên
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0972097346
Email thanhpham.gdtc@hueuni.edu.vn
Định danh công việc: 

Sự kiện nổi bật
Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058