Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Bộ phận Kế toán - Tài vụ/Chức năng, nhiệm vụ

BỘ PHẬN KẾ TOÁN - TÀI VỤ


Phụ trách bộ phận: ThS. Nguyễn Cường

Điện thoại: 02343.847979


1. Chức năng:

Tham mưu cho Lãnh đạo Ban KH-TC - Đại học Huế, Lãnh đạo Khoa GDTC trong việc xây dựng kế hoạch, quản lý, điều hành sử dụng các nguồn kinh phí được giao khoán tại Khoa Giáo dục thể chất (GDTC) theo chế độ chính sách và Luật ngân sách hiện hành.

 


2. Nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ kế toán đơn vị kế toán báo sổ của Khoa giáo dục thể chất trực thuộc Cơ quan Đại học Huế.

 - Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính-tài sản, thực hiện hoạt động tài chính - kế toán đảm bảo phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa trong phạm vi được Kế toán trưởng Đại học Huế ủy quyền.

 

- Báo cáo quyết toán định kỳ, lập dự toán định kỳ theo yêu cầu của Ban KH-TC.

 

- Công khai tài chính năm, báo cáo thống kê định kỳ, xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn tại Khoa GDTC.

 

 



Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Nguyễn Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ trách BP. KT - TV, Phó Tổ trưởng tổ TC - HC
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0905 881 555
Email nguyencuong.gdtc@gmail.com
Định danh công việc: 

- Thực hiện nhiệm vụ theo giấy ủy quyền của Kế toán trưởng Đại học Huế

- Tổ chức công tác kế toán, phân công nhiệm vụ của Bộ phận KT-TV Khoa GDTC theo quy định của Cơ quan ĐHH;

- Ký chứng từ gốc và chữ ký TUQ. Kế toán trưởng trên các mẫu biểu dự toán, kế hoạch, quyết toán, báo cáo thống kê tại Khoa GDTC;

- Xây dựng dự toán định kỳ của Khoa gửi Cơ quan Đại học Huế;

- Xây dựng quỹ lương, quỹ học bổng định kỳ báo cáo Cơ quan Đại học Huế;

- Xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn gửi Cơ quan Đại học Huế;

- Thực hiện nhiệm vụ kế toán tổng hợp tại Khoa GDTC sau đó gửi Cơ quan Đại học Huế;

- Lập hồ sơ quyết toán các hạng mục xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn (nếu có các hạng mục được Giám đốc ủy quyền thực hiện);

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho kế toán viên và thủ quỹ tại Khoa GDTC;

- Kiểm kê quỹ định kỳ vào ngày cuối cùng hàng tháng và kiểm kê quỹ đột xuất tại Khoa GDTC;

- Tham gia ký kết, thanh lý hợp đồng đào tạo không chính quy, hợp đồng đào tạo chứng chỉ GDTC tại Khoa.

- Tham mưu xây dựng định mức thu học phí GDTC.

- Thực hiện các nhiệm vụ tại Khoa do Tổ trưởng Tổ TC-HC ủy quyền, Khoa trưởng phân công.


   
Họ và tên Nguyễn Thị Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Kế toán
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0935 266 294
Email phuonggtdc@gmail.com
Định danh công việc: 

- Làm nhiệm vụ kế toán thanh toán;

- Kế toán lương, BHXH, lập báo cáo, dự toán quỹ lương, BHXH, BHYT định kỳ, kế toán tài sản cố định;

- Đăng ký quỹ lương, quỹ học bổng định kỳ;

- Lập báo cáo thống kê thu nhập định kỳ và báo cáo thống kê theo yêu cầu của cấp trên;

- Kế toán học phí, lệ phí theo dõi đôn đốc thu học phí;

- Theo dõi công nợ, định khoản nhập chứng từ, lập báo cáo cân đối theo nguồn tài chính;

- Thực hiện nhiệm vụ kế toán Công đoàn của Khoa;

- Giữ kho lưu trữ chứng từ kế toán;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó Tổ trưởng Tổ TC-HC, Phụ trách Bộ phận KT-TV, TUQ.Kế toán trưởng phân công.


   
Họ và tên Lê Thị Thanh Thuỷ
Giới tính Nữ
Chức vụ Thủ quỹ
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0905 888 856
Email thanhthuy.dhh@gmail.com
Định danh công việc: 

- Thu học phí; 

- Làm nhiệm vụ thủ quỹ của Khoa và thủ quỹ Công đoàn Khoa theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó Tổ trưởng Tổ TC-HC, Phụ trách Bộ phận KT-TV, TUQ.Kế toán trưởng phân công.


   
Họ và tên Hoàng Thị Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Kế toán
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0918 900 522
Email thuyhang89.tcna@gmail.com
Định danh công việc: 

- Kế toán giao dịch ngân hàng, kho bạc;

- thu học phí;

- Mở số theo dõi hợp đồng đào tạo chứng  chỉ GDTC tại Khoa GDTC.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó Tổ trưởng Tổ TC-HC, Phụ trách Bộ phận KT-TV, TUQ.Kế toán trưởng phân công.


   
Họ và tên Đặng Thị Thanh Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Kế toán
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0972 711 090
Email thanhphamdhh@gmail.com
Định danh công việc: 

- thu học phí; 

- Kế toán thuế thu nhập cá nhân;

- Kế toán kho VPP, dụng cụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó Tổ trưởng Tổ TC-HC, Phụ trách Bộ phận KT-TV, TUQ.Kế toán trưởng phân công.


Sự kiện nổi bật
Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058